Ekonomitjänster.com

våra tjänster

Vi är idag två anställda och under närmaste året kommer en av våra Redovisningskonsulter att vara Auktoriserad av SRF.

För att erhålla Auktorisation som redovisningskonsult krävs studier på universitetsnivå inom följande områden:

Juridik, Beskattning, Redovisning samt Ekonomistyrning och analys.

För att bibehålla sin Auktorisation måste man fortbilda sig hos SRF inom de områden som ingår i grund kraven.Vi erbjuder tjänster inom:

  • Bokföring/redovisning
  • Bokslut
  • Löner
  • Deklarationer
  • Årsredovisningar
© 2009-2023 Ekonomitjänster i Norrort AB | 08-562 792 00 | | Producerad av Lidali Webdesign